<

HADIAH

 

    1. Kategori Trail Run 12K

  • Pelajar :      Juara 1 Pa/Pi @ 3.000.000

                    Juara 2 Pa/Pi @ 2.000.000

                    Juara 3 Pa/Pi @ 1.000.000

                    Juara 4 Pa/Pi @ 750.000

                    Juara 5 Pa/Pi @ 500.000

  • Umum :     Juara 1 Pa/Pi @ 3.500.000

                   Juara 2 Pa/Pi @ 2.500.000

                   Juara 3 Pa/Pi @ 1.500.000

                   Juara 4 Pa/Pi @ 750.000

                   Juara 5 Pa/Pi @ 500.000

  • Master :     Juara 1 Pa/Pi @ 3.500.000

                   Juara 2 Pa/Pi @ 2.500.000

                   Juara 3 Pa/Pi @ 1.500.000

                   Juara 4 Pa/Pi @ 750.000

                   Juara 5 Pa/Pi @ 500.000

2. Kategori Trail Run 25K

  • Umum :     Juara 1 Pa/Pi @ 5.000.000

                   Juara 2 Pa/Pi @ 4.000.000

                   Juara 3 Pa/Pi @ 3.000.000

                   Juara 4 Pa/Pi @ 2.000.000

                   Juara 5 Pa/Pi @ 1.000.000

 

  • Master :     Juara 1 Pa/Pi @ 4.000.000

                   Juara 2 Pa/Pi @ 3.500.000

                   Juara 3 Pa/Pi @ 3.000.000

                   Juara 4 Pa/Pi @ 2.000.000

                    Juara 5 Pa/Pi @ 1.000.000